TransComp

XXIV INTERNATIONAL CONFERENCE

Computer Systems Aided Science, Industry and Transport

Dr hab. inż. Konrad KRZYSZTOSZEK, prof. UTH Rad.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Adres

WTEiI UTH Radom
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

Telefon