TransComp

WYDZIAŁ TRANSPORTU,
ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

POLSKA AKADEMIA NAUK
KOMITET TRANSPORTU

XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

TRANSCOMP 2022

KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA
NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU

zorganizowana pod patronatem honorowym
JM REKTOR
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prof. dr hab. Sławomir Bukowski